TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00161
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LIGHT PAINT
LIGHT PAINT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn nước các loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quyền Linh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Hóa Trung B, xã Tiên Nôi, huyện Duy Tiến, tỉnh Hà Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM