TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00172
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sky Tea
Sky Tea
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cung cấp trà sữa do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng, quán trà sữa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Quang Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 221 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPNG CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM