TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00176
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU L LAPITA
L LAPITA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Châu Ngọc Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 704/10/11 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM