TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00179
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HOSM TECHNOLOGY, hình
HOSM TECHNOLOGY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Hệ thống thiết bị liên lạc nội bộ (intercom); ăng ten; bộ định vị bằng sóng âm; thiết bị ra đa; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị thu phát sóng vô tuyến.
PHÂN LOẠI HÌNH 10.03.07 26.02.01 26.02.03 26.03.01 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHENZHEN HOSM MARINE COMMUNICATIONS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4/F, Building 7, No. 9, Qilin Road, Nankeng, BanTian, LongGang District, ShenZhen City, GuangDong Province, P.R.China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM