TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00183
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TríLONG Cà Phê Trí Long Thương Hiệu Cà Phê Hội An, hình
TríLONG Cà Phê Trí Long Thương Hiệu Cà Phê Hội An, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê, ca cao.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.01 05.07.27 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH SX-TM-DV Trí Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 31, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM