TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00188
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Peony Ktc, hình
Peony Ktc, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại), bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM