TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00190
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU G ROBOT, hình
G ROBOT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình đồ chơi; đồ chơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.01 18.01.15 18.01.23 24.15.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH giáo dục và khoa học ứng dụng GARASTEM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 93/5 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM