TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00191
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU KENTADO KENTAMAX PLUS Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hình
KENTADO KENTAMAX PLUS Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán thuốc dùng cho người; mua bán dược phẩm dùng cho người.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.22 25.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần KENTADO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Royal Building, 225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM