TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00204
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU RHINO, hình
RHINO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn nước, sơn tường, sơn epoxy. 06 Khoá kim loại (không phải là khóa điện), đinh rút, vít tự khoan. 09 Khóa điện tử, khóa điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.02.07 03.02.15 26.05.01 26.05.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phan Văn Thanh Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 121B ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM