TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00207
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU DASAVOONG [Kha rúm pra đạt thì: Trang sức Thái], hình
DASAVOONG [Kha rúm pra đạt thì: Trang sức Thái], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Kính áp tròng; gọng kính mắt; kính râm đeo mắt; kính mắt thể thao; mắt kính; kính đeo mắt. 14 Trang sức bằng vàng, bạc; đồng hồ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.02.01 03.02.04 24.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh trang sức DASA VOONG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 66/20 đường số 45, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM