TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00210
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HUY KHOA h K, hình
HUY KHOA h K, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo, thiết kế vật liệu quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Huy Khoa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1027 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 1027 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
SỐ VĂN BẰNG 4-0361240-000
NGÀY HẾT HẠN 03/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/08/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 03/12/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM