TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00211
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PANEL DA NANG, hình
PANEL DA NANG, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Dầm, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; tấm xi măng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.13.05 07.01.24 07.03.11 07.15.01 25.07.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH PANEL Đà Nẵng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42 Cù Chính Lan, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM