TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00213
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FENDA electronics
FENDA electronics
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Loa; âm-pli; mi-cro; đầu đọc đĩa; đầu hát karaoke; đầu trộn âm thanh (mixer).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH ASIAMART Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 134 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENTIO CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/04/2019) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM