TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00214
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dầu mù u INOPINOQUEEN
Dầu mù u INOPINOQUEEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Tinh dầu mù u (dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc đông y).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Bình Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 37 Trần Thị Ngôi (đường số 284 - Cao Lỗ cũ), phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENTIO CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM