TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00215
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BOXME CROSS BORDER FULFILLMENT, hình
BOXME CROSS BORDER FULFILLMENT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ đóng gói hàng hóa.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 24.15.11 26.15.09 26.15.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dịch vụ hậu cần BOXME Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM