TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00216
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PROPERTYHUB CONSULTING AGENCY, hình
PROPERTYHUB CONSULTING AGENCY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.12 07.01.24 26.04.01 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH PROPERTY HUB Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 75/27 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/03/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM