TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00219
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PIANO SINH VIÊN Trí Tuệ & Đam Mê 10, hình
PIANO SINH VIÊN Trí Tuệ & Đam Mê 10, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ bán buôn và bán lẻ đàn piano; mua bán đàn piano; mua bán dụng cụ âm nhạc; mua bán nhạc cụ; mua bán các phụ kiện nhạc cụ âm nhạc; mua bán phụ kiện đàn piano. 41 Giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy âm nhạc; dịch vụ dạy nhạc; trung tâm giảng dạy về nhạc cụ; trung tâm giảng dạy đàn piano; đào tạo về piano.
PHÂN LOẠI HÌNH 22.01.10 26.01.01 26.01.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Diên Mười
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 5 xã Phương Viên, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM