TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00227
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MBSHOP
MBSHOP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM