TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00229
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MB CONNECTION, hình
MB CONNECTION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quản lý giao dịch kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ phân phát mẫu vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng. 36 Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; kinh doanh bảo hiểm; đầu tư vốn; thu hồi nợ. 41 Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điểu khiển hội thảo; tổ chức các buổi biểu diễn ca nhạc; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM