TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00232
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MKT MAKATA
MKT MAKATA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy nông nghiệp; máy xới; máy cắt cỏ (tất cả chạy bằng động cơ); phụ tùng máy nông nghiệp. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: máy nông nghiệp, máy xới, máy cắt cỏ (tất cả chạy bằng động cơ), phụ tùng máy nông nghiệp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tăng Gia Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 144/17 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MASTERBRAND
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM