TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00233
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GH Cơ khí Gia Hòa, hình
GH Cơ khí Gia Hòa, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
40 Gia công cơ khí; dịch vụ gia công kim loại; đúc kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tăng Gia Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 144/17 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MASTERBRAND
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM