TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00235
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dầu gió Kim Ngọc [Jin yu you: dầu Kim Cương], hình
Dầu gió Kim Ngọc [Jin yu you: dầu Kim Cương], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Các loại dầu như: dầu gió, dầu nóng.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 25.01.15 25.01.25 26.04.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dược liệu Kim Cương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29 Châu Văn Liêm, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM