TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00240
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hương Trầm Liên Đức Thơm Mãi Với Thời Gian
Hương Trầm Liên Đức Thơm Mãi Với Thời Gian
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Hương đốt (nhang).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH hương trầm Bảy Lương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 5, thôn Liên Yên, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM