TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00244
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Chả mực Hương Giang
Chả mực Hương Giang
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Chả mực.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tuấn Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 04, đường An Hưng, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM