TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00252
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU M MARTER, hình
M MARTER, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy thu thanh và thu hình; vỏ hộp loa; đầu đĩa DVD; loa; micrô; âm ly. 35 Mua bán loa, mua bán âm ly; xuất nhập khẩu loa; xuất nhập khẩu âm ly; mua bán đầu đĩa DVD; xuất nhập khẩu đầu đĩa DVD.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 25.05.01 26.04.18 26.11.03 26.11.08 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Phúc Tiến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đình Xá, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM