TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00254
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU B.QUEEN, hình
B.QUEEN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 35 Mua bán kinh doanh phân phối các sản phẩm như: mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.23 04.05.02 04.05.03 05.05.20 24.09.01 25.01.06 25.01.09 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Diệu Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 129 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM