TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00258
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HKP JEANS BEST CHOICE, hình
HKP JEANS BEST CHOICE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo, mũ nón, giày dép. 35 Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH may Hai Kim Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 102/62 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM