TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00268
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Xuân Thịnh, hình
Xuân Thịnh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cafe và các chế phẩm từ cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.16 03.07.24 26.04.03 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Xuân Thịnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 22 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM