TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00275
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VIET MY SMILE, hình
VIET MY SMILE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dich vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 02.09.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần y dược quốc tế Việt Mỹ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 07 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hố Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM