TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00278
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lynhkids, hình
Lynhkids, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; bít tất ngắn cổ; tất dài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; bộ quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.05 02.05.22 03.07.16 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Duy Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà của Trần Duy Việt (Hạnh may) Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM