TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00279
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PraoHom, hình
PraoHom, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa dừa.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.16 05.05.19 05.05.22 26.04.18 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SUREE INTERFOODS CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11/13 Moo 3 Tambol Banbor, Muang Samutsakorn 74000, THAILAND
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LE & LE
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM