TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00289
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MINBROS, hình
MINBROS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.02 26.07.25 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH KD SPORTS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 33/131, đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANPHAMCO CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM