TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00299
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU METKLIP
METKLIP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Tấm lợp bằng kim loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Metecno (Viêt Nam)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 13 đường 16A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM