TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00313
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MC, hình
MC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Rau, quả tuơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tập đoàn MC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 236G/19 đường Tam Bình, khu phố 1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM