TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00316
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU AGAKOLOR, hình
AGAKOLOR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 20.01.05 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần xây dựng Tam Gia GROUP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 186, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM