TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00320
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU at Xưởng Nghệ Thuật arttree, hình
at Xưởng Nghệ Thuật arttree, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ đào tạo hội họa; dịch vụ giáo dục đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hoàng Phương Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 10 phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM