TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00330
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CONTRACNE
CONTRACNE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chất tẩy uế; xà phòng khử trùng/tẩy uế; xà phòng, dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Rue De Lyon 109, 1203 Geneve, Switzerland
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM