TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00339
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Shilla Monogram
Shilla Monogram
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Điều hành kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng; quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý và điều hành khách sạn; điều hành khách sạn cho người khác; điều hành kinh doanh khách sạn; điều hành kinh doanh khách sạn cho người khác. 43 Dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn; cung cấp dịch vụ khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp các tiện nghi cho triển lãm trong khách sạn; dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn được cung cấp qua mạng internet; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến đặt chỗ khách sạn; dịch vụ thông tin khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU HOTEL SHILLA CO., LTD. / HOTEL SHILLA CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 249 Dongho-ro (Jangchung-dong 2-ga), Jung-gu, Seoul, Korea
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 249 Dongho-ro (Jangchung-dong 2-ga), Jung-gu, Seoul, Korea
SỐ VĂN BẰNG 4-0332401-000
NGÀY CẤP BẰNG 09/10/2019
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/11/2019
NGÀY HẾT HẠN 03/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET A IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (18/01/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM