TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00357
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tôm Khô Hà Tiên - HA TIEN DRIED SHRIMP Kiên Giang, hình
Tôm Khô Hà Tiên - HA TIEN DRIED SHRIMP Kiên Giang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29: Tôm khô.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.03.02 03.09.16 01.01.10 01.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hội nông dân thành phố Hà Tiên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 8 Tuần Phủ Đạt, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 8 Tuần Phủ Đạt, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0354781-000
NGÀY HẾT HẠN 03/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/06/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/06/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/06/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 04/09/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM