TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00357
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tôm Khô Hà Tiên - HA TIEN DRIED SHRIMP Kiên Giang, hình
Tôm Khô Hà Tiên - HA TIEN DRIED SHRIMP Kiên Giang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Tôm khô.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 03.09.16 18.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hội nông dân thành phố Hà Tiên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 8 Tuần Phủ Đạt, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM