TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00360
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dàn dựng băng video; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; nhiếp ảnh; chụp ảnh dưới dạng vi phim; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu; dịch vụ phòng trò chơi thực tế ảo; dịch vụ vẽ chân dung; dịch vụ sản xuất video âm nhạc; cung cấp thông tin giải trí thông qua trang web.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 25.07.03 25.07.04 26.04.09 26.11.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Benqumark Network Tech Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1003, building #1, No.100 Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China.
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM