TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00361
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị đọc mã vạch; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nhãn điện tử cho hàng hoá; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; nhẫn thông minh; thiết bị đếm bước chân; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; khung ảnh kỹ thuật số.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 25.07.03 25.07.04 26.04.09 26.11.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Benqumark Network Tech Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1003, building #1, No.100 Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China.
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM