TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00365
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU WutaCam
WutaCam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]; dịch vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ giới thiệu hẹn hò; tư vấn hôn nhân; dịch vụ mai mối; dịch vụ, gặp gỡ bằng cách sử dụng máy tính; tìm lại tài sản bị thất lạc (dịch vụ quản lý đồ thất lạc); quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ giám sát nhãn hiệu cho mục đích tư vấn pháp lý.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shanghai Benqumark Network Tech Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1003, building #1, No.100 Qinzhou Road, Xuhui District, Shanghai, China.
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BROSS & PARTNERS., JSC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM