TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00373
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 35 Mua bán phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.07 05.07.03 05.13.04 06.19.09 19.07.01 25.01.25 26.01.01 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cò Thái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 268 Trần Hưng Đạo, phường 02, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM