TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00374
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HOANG PHUC
HOANG PHUC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); đồ lót (quần áo lót). 35 Dịch vụ mua bán: quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), tất (vớ), đồ lót (quần áo lót).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Hoàng Phúc Quốc Tế
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM