TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00375
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lưu Thế, hình
Lưu Thế, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Trái cây tươi; cây giống. 35 Mua bán: trái cây tươi, cây giống.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.01.05 05.01.16 05.01.21 05.03.20 26.04.03 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cao Viết Lưu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Nam Hà, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM