TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00376
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Cam Sạch, hình
Cam Sạch, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Trái cây tươi; cây giống. 35 Mua bán: trái cây tươi, cây giống.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.21 01.15.23 05.07.11 05.07.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã nông nghiệp cam Khe Mây Long Nhâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM