TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00377
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Donafood, hình
Donafood, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Dầu ăn.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.11 03.07.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Đông Nam á
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 419, ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PRIVATE LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/05/2019) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM