TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00384
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LATERRA Café & Roastery, hình
LATERRA Café & Roastery, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 35 Mua bán và xuất nhập khẩu: cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, hương liệu cà phê, đồ uống cà phê có sữa.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.01.01 15.01.11 15.01.17
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bùi Thị Xuân Dung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETNAM IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM