TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00388
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NMPT Ngọc Mai Phú Thuận
NMPT Ngọc Mai Phú Thuận
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Vàng, bạc; trang sức mỹ nghệ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Ngọc Mai Phú Thuận
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Phú Thạnh, chợ Phú Thuận (thửa đất số 1849-1853, tờ bản đồ số 1), xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PRIVATE LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM