TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00394
NGÀY NỘP ĐƠN 04/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MEKONG Delta PRODUCT OF VIET NAM Bưởi Da Xanh - Pomelo, hình
MEKONG Delta PRODUCT OF VIET NAM Bưởi Da Xanh - Pomelo, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31: Quả bưởi da xanh tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 01.01.10 01.01.03 05.05.20 05.07.22 05.07.11 25.05.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Viện cây ăn quả Miền Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0362484-000
NGÀY HẾT HẠN 04/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/09/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 03/12/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM